Jak dopadla Stará škola vs nová škola?

„Lidé i přes hrozbu umělé inteligence, budou vyhledávat bankéře a vztah, který jim roboti nenahradí,“
říká předseda OSPPAP František Hupka ve video rozhovoru (od třetí minuty) pro časopis Bankovnictví. Pan předseda se zároveň zúčastnil konference Stará škola vs. nová škola na pražské Vysoké škole ekonomické, kde reagoval na hrozby, spojené s robotizací bankovního sektoru. V krátkém, rekapitulujícím videu se dále představí náměstek člena vlády MŠMT Jaroslav Fidrmuc a ředitel pro finanční institut IBM Roman Mentlík.