Přednáškový cyklus na VŠE v Praze: Stará škola vs. nová škola v bankovnictví (březen 2017)

Jak se mění bankovnictví v průběhu několik let a jakým výzvam musí v budoucnu čelit?
Těmito otázkami se zabývala řada pozvaných osobností na konferenci pražské Vysoké školy ekonomické. Na téma Stará škola vs. nová škola v bankovnictví byl osloven i předseda OSPPP František Hupka. Ten se ve svém příspěvku zamýšlel hlavně nad současnou úlohou bankéře a na sílící robotizaci bankovnictví, související s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí (průmysl 4.0).

P1020219
P1020210
P1020204
P1020191
P1020179
P1020168
P1020140
P1020137
P1020116
P1020095