Jak docílit toho, aby odborový svaz rostl (10.4.2017)

V dubnu k nám zavítali představitelé Central European Organising Center (COZZ). Zástupci Středoevropského organizačního centra se sídlem v Polsku během konference uvedli řadu příkladů a rad, jak zajistit nárůst a stabilizaci členské základny. Vzájemné výměna zahraničních zkušeností byla velice cenná. Mohli jsme získat lepší představu o fungování odborů a zaměstnaneckých právech i za hranicemi naší země. Přednášející upozorňovali na kulturní a společenskou důležitost odborů a zároveň na to, že pouze silné odbory mají šanci něco změnit. Početné odbory mohou vyvinout tlak na zaměstnavatele a zajistit tak pracujícím lepší pracovní podmínky. 

P1020378
P1020366
P1020356
P1020354
P1020335
P1020326
P1020320
P1020315
P1020312
P1020306