Implementace důstojného pracoviště v praxi, 28. 6. 2017

V červnu proběhlo v Domě odborových svazů další setkání s představitelkami Mobbing Free Instituntu, který se aktivně zabývá potíráním šikany na pracovištích. Během šestihodinového semináře se mohli účastníci seznámit s tím, jak pojem šikany vůbec identifikovat, jaký je rozdíl mezi vědomou a nevědomou šikanou a jak nastavit takové podmínky, které by pomohly zlepšit firemní kulturu a styl řízení v praxi. Velice užitečný byl i workshop, kdy přítomní odboráři mohli definovat ideální podobu důstojného pracoviště. Hojně se vyskytovalo téma stresu a nadměrného vypětí, nedostatek odpočinku a neúměrný tlak na výkon. V poslední fázi semináře proběhla hra na oběť šikany a na ty, kteří se snaží oběti pomoci. Jelikož v týmu Mobbing Free Institutu jsou i zástupci, kteří se osobně setkali s dlouhodobou šikanou na pracovišti, působily tyto scénky velice autenticky. OSPPP plně podporuje iniciativu MFI a společně budeme usilovat o lepší pracovní podmínky a pracoviště bez šikany. 

Číst více

ČMKOS a OSPPP v krajích, České Budějovice 13.6.2017

V půlce června se náš svaz připojil k ČMKOS a vyrazil do krajů! Navštívili jsme jihočeskou metropoli České Budějovice. Ve stanu ČMKOS jsme měli svého zástupce, informační rollup a kolemjdoucím jsme rozdávali letáčky, kde našli vše potřebné o OSPPP. O akci byl mezi lidmi velký zájem a moc nás potěšilo, kolik lidí v odborech je nebo jim fandí. I školáci měli o činnosti odborů poměrně solidní znalosti a rádi se u našeho svazu zdrželi. Mohli si zahrát různé hry a neformálně si popovídat o tom, co vlastně děláme - jsme vždy na vaší straně! 

Číst více

Jak dopadla Stará škola vs nová škola?

„Lidé i přes hrozbu umělé inteligence, budou vyhledávat bankéře a vztah, který jim roboti nenahradí,“
říká předseda OSPPAP František Hupka ve video rozhovoru (od třetí minuty) pro časopis Bankovnictví. Pan předseda se zároveň zúčastnil konference Stará škola vs. nová škola na pražské Vysoké škole ekonomické, kde reagoval na hrozby, spojené s robotizací bankovního sektoru. V krátkém, rekapitulujícím videu se dále představí náměstek člena vlády MŠMT Jaroslav Fidrmuc a ředitel pro finanční institut IBM Roman Mentlík.

Schůze předsednictva, 16. 5. 2017

Jako každý měsíc se i v květnu sešlo naše předsednictvo, aby řešilo problematiku ve svých organizacích a na svazu jako celku.
Tentokrát jsme řešili například zahraniční spolupráce, výsledky v oblasti BOZP, nové webové stránky a další aktivity v rámci PR a marketingu. 

Číst více

Mezinárodní vzpomínkový den (28.4.2017)

Celkem 104 zaměstnanců se v roce 2016 nevrátilo z práce domů ke svým rodinám.
Zahynuli během pracovní činnosti a výkonu svého povolání. Ve většině případech jde přitom podobným tragédiím zabránit. ČMKOS každoročně pořádá pietní akt, abychom si tyto oběti pracovních neštěstí připomněli. Zároveň se ale řídíme heslem: „Připomínejme si mrtvé, bojujme za živé!“ a proto budeme všemi dostupnými prostředky usilovat o to, aby pracovních úrazů (včetně těch smrtelných) bylo co nejméně, nejlépe žádné. Mezinárodní vzpomínkový den si můžete připomenout v obrázkové galerii. Zúčastnili se jej mimo jiné předseda ČMKOS Josef Středula, generální inspektor Státního úřadu bezpečnosti práce Rudolf Hahn a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Číst více

Konference Motivace zaměstnanců a zaměstnavatelů k vzájemnému respektu (26.4.2017)

„Česko je spolu s Finskem a Rakouskem zemí s největším počtem šikany na pracovištích,“ těmito slovy uvedla svou přednášku Michaela Švejdová, zakladatelka Mobbing Free Institutu. Tématem konference byla totiž mimo jiné i šikana (mobbing a bossing) na pracovištích. Přednáškový cyklus za účasti místopředsedy ČMKOS Víta Samka a vedoucího oddělení pro lidské zdroje Dušana Martínka se kromě otázky zvyšování minimální mzdy a změnách v novele zákoníku práce, zaměřil právě na téma šikany. Přednášející dámy z Mobbing Free Institutu uvedly několik nelichotivých statistik z hlediska procentuálního zastoupení šikany na pracovištích. Hlavním problémem přitom stále zůstává strach jednotlivých zaměstnanců na šikanu upozorňovat. Odborový svaz proto ve spolupráci s Mobbing Free Institutem bude usilovat o legislativní změny a ochranu práv zaměstnanců a bude podnikat kroky, které povedou ke zlepšení situace. 

Číst více

Jak docílit toho, aby odborový svaz rostl (10.4.2017)

V dubnu k nám zavítali představitelé Central European Organising Center (COZZ). Zástupci Středoevropského organizačního centra se sídlem v Polsku během konference uvedli řadu příkladů a rad, jak zajistit nárůst a stabilizaci členské základny. Vzájemné výměna zahraničních zkušeností byla velice cenná. Mohli jsme získat lepší představu o fungování odborů a zaměstnaneckých právech i za hranicemi naší země. Přednášející upozorňovali na kulturní a společenskou důležitost odborů a zároveň na to, že pouze silné odbory mají šanci něco změnit. Početné odbory mohou vyvinout tlak na zaměstnavatele a zajistit tak pracujícím lepší pracovní podmínky. 

Číst více

Přednáškový cyklus na VŠE v Praze: Stará škola vs. nová škola v bankovnictví (březen 2017)

Jak se mění bankovnictví v průběhu několik let a jakým výzvam musí v budoucnu čelit?
Těmito otázkami se zabývala řada pozvaných osobností na konferenci pražské Vysoké školy ekonomické. Na téma Stará škola vs. nová škola v bankovnictví byl osloven i předseda OSPPP František Hupka. Ten se ve svém příspěvku zamýšlel hlavně nad současnou úlohou bankéře a na sílící robotizaci bankovnictví, související s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí (průmysl 4.0).

Číst více

Setkání mladých odborářů, Schliersee - březen 2017

Mladí odboráři ze šesti středoevropských zemí - Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Polska a Německa - se už poosmé sešli v rámci společných diskusí nad aktuálními společenskými tématy.
Tentokrát bylo místem setkání malebné bavorské městečko Schliersee. Na pořadu dne bylo téma nesoucí název Férová mobilita v Evropské unii. Odboráři se zúčastnili série přednášek a vyslechli řadu zajímavých příspěvků, například od bývalého eurokomisaře pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování László Andora. Během workshopů a debat si vzájemně vyměňovali zkušenosti a představili řadu návrhů, jak více usnadnit cestování zaměstnanců za prací v rámci EU. 

Číst více