Letní výzva

Kutnohorské detaily s Mikulášem Dačickým

Přes léto sice tradiční sportovní akce SOBSA nejsou, ale to neznamená, že musíte zoufat. I o prázdninách pro vás máme zajímavou akci: Kutnohorské detaily s Mikulášem Dačickým. Jde o soutěž v orientačním běhu nebo chůzi a je určena jak pro jednotlivce, tak pro celé rodiny.

A co pro to vlastně musíte udělat? Je to jednoduché!

1. Navštivte výstavu „ Kutnohorské detaily“ v chodbě Spolkového domu číslo popisné 146
v Lierově ulici v Kutné Hoře a pečlivě si je prohlédněte. Jsou to vaše budoucí kontroly. Otevřeno je denně 10 -17 hodin.

2. Vyzvedněte si zdarma mapu pro orientační běh „ Kutná Hora“ a startovní průkazku. Můžete tak učinit na třech místech: buď přímo ve Spolkovém domě nebo v Informačním centru na Palackého náměstí v Kutné Hoře (Sankturinovský dům číslo popisné 377), otevřeno denně
9 -18 hodin anebo v Dačického domě na Komenského náměstí čp. 41, otevřeno denně od
10 -18. hodin. Uvedená místa jsou na mapě vyznačena trojúhelníky, vyhledejte si je. Znamenají pro vás i místa možného startu.

3. Na mapě jsou zakreslena červená kolečka, což jsou místa s kutnohorskými detaily, vašimi kontrolami. Celkem jich je 16. Každé místo podle mapy vyhledáte a do soutěžní průkazky vyplníte odpověď na otázku. Pořadí míst je libovolné. Nezapomeňte na sebe uvést do průkazky kontakt. Vyplněnou průkazku odevzdejte v informačním centru, ve Spolkovém domě v Kutné Hoře nebo v Dačického domě do schránek označených oranžovobílým lampionem.

Po ukončení soutěže v říjnu 2017 budou správně vyplněné průkazky slosovány, výherci budou kontaktováni a obdrží upomínkové a orienťácké ceny.
Případné otázky k letnímu orientování vám ráda zodpoví ředitelka akce Lenka Choutková (l.choutkova@seznam.cz).

Teď už jen správným směrem po Kutné Hoře!