O spolku SOBSA

Co pro vás chystáme
Spolek organizátorů bankovních sportovních akcí neboli SOBSA, nabízí každoročně pestrý program plný sportovních akcí. Kompletní přehled najdete na stránkách www.sobsa.cz. Jsou určeny zejména rekreačním sportovcům, vítány jsou ale i celé rodiny a přátelé. Veškeré aktivity jsou tedy organizovány jako otevřené, a tak se jich mohou zúčastnit i zájemci mimo sektor peněžnictví.

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví finančně přispívá svým členům, jejich manželkám a dětem, které nejsou výdělečné činné, takže zhruba na polovině akcí SOBSA mají účast zcela ZDARMA, na těch zbývajících platí nižší startovné oproti těm, kteří členy odborů nejsou. Kromě společenské stránky akcí, která je se společným sportováním vždy spojená, je rekreační sportování zároveň nejlepší prevencí civilizačních chorob, které nás při sedavém zaměstnání ohrožují. O průběhu uskutečněných akcí se můžete dočíst v našem pravidelném periodiku Peněžník anebo si je v rozšířené podobě s více fotografiemi, můžete připomenout na webových stránkách OSPPP.

Jak se stát členem SOBSA

- Stačí podat přihlášku do SOBSA. Tím uchazeč o členství potvrzuje svůj zájem a zároveň stvrzuje souhlas se stanovami členství ve spolku SOBSA.
- Povinností členů SOBSA je aktivní účast alespoň na dvou akcích v kalendářním roce, pokud jim v tom nebrání vážné zdravotní nebo osobní důvody. Aktivitou se rozumí, že člen akci buď sám organizuje, nebo je připraven podle svých schopností hlavnímu organizátorovi pomáhat.

Kdo vás udržuje v kondici

Výkonným tajemníkem a hlavním „listonošem“ akcí SOBSA je pan inženýr Rudolf Vaigl.
Každá jednotlivá akce má ale většinou svého vlastního organizátora, proto přihlášky na danou akci posíláte vždy tomu, kdo ji zrovna organizuje a stará se o její hladký průběh.

Veškeré sportovní akce pro rok 2017 včetně těch minulých najdete přehledně na http://www.sobsa.cz/akce/start.