Příspěvek na právní poradenství

OSPPP nabízí členům odborových organizací právní poradenství:
- Pracovní právo
- Občanské právo (zde pouze přispívá na proplacení právního poradenství a to do výše 50% z částky, max. 1500,- Kč jednou za dva roky)
- Bytové sdružení na ochranu nájemníků (poradenství zdarma)
Tel.: 234 463 343, e-mail info@son.cz

Nárok na příspěvek na právní poradenství má každý člen OSPPP, jehož délka členství dosáhla alespoň 6 měsíců.

Zásady pro činnost právního poradenství

Žádanka o poskytnutí služby právního poradenství

Seznam právních středisek naleznete zde