VZP ČR - ústředí

Podnikový výbor odborové organizace VZP ČR
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

Odborová organizace ve VZP byla založena rok po vzniku VZP tj. v roce 1993. Tvoří ji 19 základních organizací s celkovým počtem členů 423 ze 3 560 zaměstnanců. Celorepublikovou působnost VZP kopíruje i rozložení ZO, tzn. že jsou zastoupeny ve všech krajích ČR.
Podnikový výbor odborové organizace ve VZP ČR v Kolektivní smlouvě na roky 2017 - 2020 se zaměřil zejména na otázky pracovně právní, sociální a mzdové a podařilo se dohodnout je v režimu předcházejících Kolektivních smluv.
Kromě této nejdůležitější úlohy odborové organizace poskytujeme našim členům pomoc při řešení pracovně právních otázek, kontrolu dodržování vnitřních předpisů včetně kontroly BOZP, sociální výpomoc při složitých životních situacích.

Členové PV se aktivně podílejí i na činnosti OS. Místopředseda je členem POS, předsedkyně členkou VOS a vyjednávací skupiny ke KSVS.

Kdo za vás vyjednává

Dagmar Sládková, předsedkyně PV
Kontakt: dagmar.sladkova@vzp.cz, 605 861 143

Jan Kust, člen POS a PV
Kontakt: jan.kust@vzp.cz, 734 366 769