Centrála Komerční banky

Kdo za vás vyjednává
Karel Přibil, předseda podnikového výboru odborové organizace Komerční banky

Kontakt: karel_pribil@kb.cz, 728 619 491