Individuální členové

Individuálním členem odborového svazu může dále být každý občan ČR i cizinec, jestliže je v pracovním nebo smluvním poměru v bankách a pojišťovnách, jejich dceřiných společnostech a dalších organizacích, které nejsou subjekty OS.