Teče mi do bytu

Dobrý den. Bydlím v nájmu ve čtvrtém poschodí panelového domu hned pod střechou a mám velký problém s majitelem, protože do bytu mi teče střechou domu a majitel nechce závadu odstranit. Upozornil jsem jej písemně, několikrát ústně, vše jsem vyfotil, ale nic se neděje. Jsem zoufalý, nevím, co mám dělat.

E.K., Praha

Odpověď na vaši otázku nalezneme v občanském zákoníku. Podle tohoto právního předpisu se jedná o podstatnou vadu bytu. Vy jste splnil v souladu s tímto zákonem svoji oznamovací povinnost, kdy jste pronajímateli sdělil, že do bytu zatéká a doložil jste fotografiemi, že se jedná o závadu střechy. Pronajímatel je však k vašemu oznámení nečinný, nic neudělal. Doporučuji, abyste tak učinil ještě jednou. Je pravdou, že podle zmíněného občanského zákoníku, máte právo na závadu upozornit s tím, že pokud do určitého termínu nebude závada pronajímatelem odstraněna, odstraníte ji sám, na vlastní náklady a tyto pak budete po pronajímateli vymáhat. Dle mého názoru je však v případě střechy domu takovýto postup docela riskantní. Spíše se v případě nečinnosti pronajímatele, obraťte na příslušný stavební úřad a upozorněte na špatný stav domu, popřípadě požádejte o místní šetření. Vlastník nemovitosti má povinnost nemovitost řádně udržovat. Svoji žádost o místní šetření odůvodněte tím, že hrozí škoda na majetku a může dojít i ohrožení života (např. voda zateče do elektrických rozvodů). Stavební úřad má v souladu se stavebním zákonem možnost uložit vlastníku stavby provedení udržovacích prací (§ 139 odst. 1, § 154 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů). Než k tomuto kroku přistoupíte, znovu jednejte s pronajímatelem. Bude-li nečinný jak pronajímatel, tak stavební úřad, je vaší poslední možností obrátit se na soud.
Koc.