Přidělení sklepní kóje

Jsme Společenství vlastníků. Dům byl postaven v roce 2012. Některým vlastníkům se nelíbí, že mají velký byt a k tomu jim byla přidělena malá sklepní kóje. Upravuje přidělení nějaká norma?

H. M., Ostrava

Žádný právní předpis neupravuje postup pro přidělení sklepní kóje k bytu. Každý vlastník bytu však musí mít svoji sklepní kóji uvedenu a specifikovánu ve své kupní smlouvě. Obvykle sklepní kóje tvoří příslušenství bytu. Sklepní kóje zároveň tvoří společné prostory domu, ale mohou být určené k výlučnému užívání konkrétnímu vlastníku. Vlastník již při podpisu kupní smlouvy věděl, co si kupuje, tedy věděl, jak velkou sklepní kóji má. Tyto uvedené skutečnosti musí být uvedeny i v prohlášení vlastníka nemovitosti, které je uloženo v katastru nemovitostí. Případná změna prohlášení vlastníka není jednoduchou záležitostí, kdy musí být dodržen postup v souladu s § 1169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.
Koc.