Dluhy přejdou na nabyvatele

Dobrý den, jsme společenství vlastníků. Jeden z vlastníků prodal byt. Při vyúčtování služeb za uplynulý rok, zjistila účetní, že s bytem tohoto vlastníka se pojí nedoplatek a dluh za 4 měsíce, kdy v bytě nikdo nebydlel. Na vysvětlenou v září tento vlastník požádal účetní o vystavení potvrzení o tom, že nic nedluží, přestal ihned hradit zálohy na služby a nový vlastník v bytě bydlel až od ledna. Kdo musí dluh na službách uhradit?

M. V., Praha

Dobrý den, tuto situaci řeší občanský zákoník v § 1186, kdy v případě, že vlastník převádí vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.
Vlastník (jako převodce) má zákonnou povinnost existenci a výši dluhu (resp. jeho neexistenci) tímto potvrzením doložit nabyvateli při převodu vlastnického práva k jednotce. Tato zákonná úprava sice jde vstříc požadavkům osob odpovědných za správu domu v tom smyslu, aby dluhy převodce bylo možné vymáhat po nabyvateli, avšak jen v případě, že skutečně převodce jednotky takové potvrzení nabyvateli předloží, resp. že skutečně bude nabyvatel jednotky takové potvrzení vyžadovat.
V tomto případě si měl, dle mého názoru, nabyvatel jednotky ověřit dluhy převodce ještě jednou před převodem jednotky, kdy mezi datem uvedeným na potvrzení a datem nabytí jednotky byla čtyřměsíční prodleva. Dle mého názoru SVJ má právo vymáhat dluh především na novém vlastníkovi, teprve když neuspěje, tak na původním vlastníkovi. Podotýkám, že dotaz je zodpovězen pouze v obecné rovině, jelikož kupní smlouva mezi převodcem a nabyvatelem, kde si obvykle tuto otázku smluvní strany podrobně upravují, nebyla k dotazu přiložena.