Kuchyňská linka už dosloužila

Již 27 let bydlím v nájmu. Byt je od počátku jeho výstavby a uzavření nájemní smlouvy vybaven kuchyňskou linkou. Nejdříve jsem pronajímatele musela upozornit na to, že už bych neměla platit poplatek za užívání linky, že už dávno uplynula doba užitnosti linky a pak jsem žádala o novou kuchyňskou linku. Pronajímatel však nechce kuchyňskou linku pořídit, prý si ji mám pořídit sama a za své. Jak to tedy je?

J. K., Poděbrady

Dobrý den.
Nejdříve k době užitnosti kuchyňské linky. Dobu užitnosti vybavení bytu např. kuchyňskou linkou řešila nyní již zrušená vyhláška č. 176/1993 Sb., a to v souvislosti s nájemným za vybavení bytu. Toto vypočítávání doby užitnosti vybavení bytu ztratilo své opodstatnění, protože výše nájemného není určována právním předpisem, ale je věcí dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Ve výši nájemného je tedy zohledněna mimo jiné i vybavenost bytu.
Jelikož ve vašem případě kuchyňská linka je vybavením bytu, proto v okamžiku, kdy je linka nefunkční, došlo k přirozenému opotřebení linky běžným provozem, máte právo obrátit se na pronajímatele a žádat písemně o výměnu linky. Pokud pronajímat výměnu neprovede, můžete pronajímatele dopředu upozornit, že výměnu kuchyňské linky provedete sama a poté budete požadovat náklady s tím spojené. Protože tyto náklady by měly být přiměřené, účelně vynaložené, což znamená, že nelze očekávat, že by vám pronajímatele uhradil nějaký luxus, doporučuji vám proto, abyste se na celém postupu výměny linky s pronajímatelem dohodla o tom, kolik vám na kuchyňskou linku přispěje.