Příspěvek na zvláštní pomůcku

Dobrý den. Můj manžel po vážné nemoci zůstal na invalidním vozíku. Bydlíme sice ve vlastním bytě, ale zdravotním potřebám manžela byt nevyhovuje. Například bychom potřebovali přestavět koupelnu a WC, vytvořit bezbariérový přístup do místností apod. Jsme již oba v důchodu, takže naše finanční možnosti jsou omezené. Chtěli jsme se proto zeptat, zda bychom mohli získat nějaký příspěvek od státu.

Dobrý den.
Vaše finanční náklady spojené s vybudováním např. bezbariérové koupelny a WC, pořízení schodišťové plošiny a další může snížit tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku. O příspěvek se žádá na úřadu práce, kde vám sdělí podrobnosti pro vyřízení tohoto příspěvku. Tento příspěvek je určen mimo jiné pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí a ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. je přesně vymezeno, co vše je možné jím financovat.
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (zákon č. 329/2011 Sb.) rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 24 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.
Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 24 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 24 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima.
Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimálně však 1 000 Kč.
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) činí 200 000 Kč.
Limity: Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.