Nový pronajímatel

Jsem nájemce v bytě bytového družstva. Toto bytové družstvo prodává byty svým členům do vlastnictví i ten můj bude mít vlastníka z členů družstva. Člen si koupí dva byty. Protože dostávám od státu příspěvek na bydlení mám obavy, abych jej dostávala dál, protože jsem slyšela, že prý budu v podnájmu a proto prý mně příspěvek na bydlení nebude náležet. Je to pravda?

Z. L., Kolín

Dobrý den. Není to pravda. Dále budete v nájmu, budete mít dosavadní nájemní smlouvu, tu, kterou jste měla a máte uzavřenu s bytovým družstvem. Nový vlastník bytu musí tuto smlouvu respektovat, protože tzv. vstoupil do práv a povinností dosavadního vlastníka bytu, tedy bytového družstva. Na vysvětlenou ještě dodávám, že někdy se zaměňují pojmy. Termín nájem bytu je to samé jako termín pronájem bytu a jedná se o vztah nájemní mezi vlastníkem bytu, tedy pronajímatelem a nájemcem. Od těchto dvou termínů (nájem, pronájem) se liší termín podnájem, kdy se jedná o vztah podnájemní mezi nájemcem (ten, který bydlí v bytě v nájmu) a podnájemcem. Rozdíl je tedy v tom, zda vám dal byt do nájmu vlastník bytu nebo zda vám dal do podnájmu byt nájemce bytu.