Nájemné se nebude zvyšovat

Může se ve smlouvě dohodnout, že se nájemné z bytu nebude zvyšovat?

K. H., Prachatice

Ano, z § 2249 občanského zákoníku vyplývá to, že pronajímatel a nájemce si v nájemní smlouvě mohou dohodnout, že se nájemné nebude zvyšovat (smluvní strany výslovně vyloučí zvyšování nájemného). Podotýkám, že moc takovýchto nájemních smluv není.