Představení BOZP a úloha odborů

Naše úloha v Bezpečnosti a Ochraně Zdraví při Práci
Základním právem odborové organizace v oblasti BOZP je vykonávání kontroly nad úrovní a stavem BOZP v jednotlivých organizacích a dohlížení na dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
Ne každý bohužel ví, že se zaměstnavatel může částečně či plně zprostit odpovědnosti za plnění zaměstnanci v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pokud zaměstnanec porušil předpisy BOZP.

Číst více

Kdo vykonává dohled nad BOZP

Jaké instituce vykonávají dohled nad BOZP?
Na základě vybraných ustanovení Zákoníku práce, vykonává dohled nad stavem a úrovní bezpečnosti práce Odborová organizace.
V případě otázek tedy v první fázi kontaktujte nás (zajic.miroslav@cmkos.cz). Dokážeme Vaše problémy řešit rychleji než státní orgány, které jsou zahlceny spoustou podnětů, které jim v mnoha případech ani nepřísluší.
Poradíme Vám jak situaci řešit a na koho se obrátit, případně začneme problémy řešit ihned, pokud nám k tomu dáte potřebný souhlas. Pomůžete nám také změnit celkový stav, který je v našem oboru a pomůžete i svým kolegům, které si mohou lámat hlavu se stejnými otázkami.

Číst více