Základním právem odborové organizace v oblasti BOZP je vykonávání kontroly nad úrovní a stavem BOZP v jednotlivých organizacích a dohlížení na dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.
Ne každý bohužel ví, že se zaměstnavatel může částečně či plně zprostit odpovědnosti za plnění zaměstnanci v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pokud zaměstnanec porušil předpisy BOZP.

Problematika, se týká zejména:
- Zlepšování a dodržování pracovních podmínek
- Vyhodnocení a snižování působení nepříznivých faktorů pracovních podmínek
(hluk, mikroklimatické podmínky, psychická zátěž, aj.)
- Témat jako jsou Mobbing, bossing a šikana
- Hygieny práce
- Podmínek požární bezpečnosti

Dále se věnujeme
- Odškodňování pracovních úrazů
- Konzultacím se zaměstnanci, dáváme jim rady a pomáháme jim jednat tak, aby nebyly poškozovány jejich práva

Kontrola nad stavem a úrovní BOZP
Naši svazoví inspektoři pravidelně kontrolují dodržování podmínek BOZP na jednotlivých pracovištích. Ze svých kontrol pak sepisují závěrečnou zprávu, kterou předkládají Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Jsme součástí Expertní skupiny bezpečnosti práce pro BOZP sdružené při ČMKOS. Členové skupiny jsou taktéž členy Rady vlády pro BOZP, a jejich prostřednictvím se pravidelně vyjadřujeme k legislativním změnám.

Pokud na nás máte jakýkoliv dotaz nebo potřebujete poradit neváhejte se na nás obracet formou interaktivního formuláře.

Dotaz


Aplikace záchranka

Záchranka je aplikace, která může zachránit Váš život.

Intuitivní aplikace, která slouží k přivolání rychlé pomoci.
Zároveň při použití odesílá informaci o Vaší poloze a přivolá rychlou zdravotnickou pomoc, horskou službu nebo vodní záchranáře.
Je možné do ní uložit informace o svém zdravotním stavu a ty mohou být v případě nouze použity.
Aplikace rovněž obsahuje postupy první pomoci.

Video o aplikaci a odkaz ke stažení naleznete v příspěvku níže.

Číst více