Odboráři z celé země se sjeli do Prahy na mítink Konec levné práce

Přes tisíc odborářů zaplnilo sportovní halu Sparty

Už potřetí se v pražské libeňské hale Sparty v Kovanecké ulici konal manifestační mítink ČMKOS „Konec levné práce“. Na patnáct stovek odborářů z celého Česka a napříč svazy dorazilo, aby se mohli opět společně setkat, podebatovat, vyměnit si informace, a hlavně během mítinku zrekapitulovat výsledky kampaně „Konec levné práce“, která začala v roce 2015.
Hned zkraje při příchodu od metra Českomoravská byl vidět poutač Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. U improvizovaného stánku jsme našim odborářům rozdávali slušivá modrá trička, která jsme nechali pro mítink vyrobit. Celkem se do triček s motivačním sloganem „S námi jste silnější“ obléklo 28 odborářů. Největší zastoupení měly Moderní odbory ČSOB.

Číst více

Falešní svazoví inspektoři

 V rámci včerejšího setkání Skupiny expertů na BOZP, sdružené při ČMKOS, jsme byli ze strany Státního úřadu inspekce práce informováni o tom, že se mezi jednotlivými subjekty pohybují osoby prokazující se jako „Svazoví inspektoři odborových svazů“, které však svazovými inspektory nejsou. Zastupují společnosti, které se pod falešnou záminkou výkonu kontroly, snaží zmapovat a monitorovat stav a úroveň BOZP u zaměstnavatelů a získané informace využít zejména při nabídce spolupráce a nabídky poskytování služeb BOZP dodavatelským způsobem.

Zdůrazňujeme, že o námi plánovaných kontrolách jste doposud byli vždy informováni předem. V případě, že dojde k pochybnostem o oprávněnosti provedení kontroly, vyžadujte průkaz inspektora i průkaz totožnosti, který mimo průkazu inspektora musí mít k dispozici. Následně můžete kontaktovat mě na tel.: +420 731 456 050, případně sekretariát Odborového svazu peněžnictví a pojišťovnictví na tel. +420 234 462 859 a oprávněnost prováděné kontroly si ověřit. V případě, že osoba se za svazového inspektora pouze vydává, doporučujeme kontaktovat místně příslušný Oblastní inspektorát práce a Policii ČR.

Číst více