Možnost využití nabídky na poukázky UP

Na základě spolupráce se společností Up Česká republika s.r.o, dáváme jednotlivým organizacím do rukou efektivní nástroj, jak své členy odměnit za věrnost a důvěru, kterou ve svou organizaci vkládají.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu ZDE

Konec mýtů v bankovnictví

Víte, kolik berou zaměstnanci bank za přepážkou? Víte, že v bankách jsou zaměstnanci se základní mzdou nižší než 15 000,- Kč?
Až tak hluboko klesl, nebo lépe řečeno na takové úrovni zůstal stát bankovní sektor? Zaměstnanci call center a podpůrných útvarů pracují v rozmezí do 20 000,- Kč. V pojišťovnách je situace ještě horší, lidé jsou nuceni pracovat jako OSVČ, přičemž se jedná o největší "švarcsystém" v naší zemi. Zaměstnanci zdravotních pojišťoven spravují stovky miliard, ze kterých je hrazena zdravotní a lékařská péče a to také za tak nízké mzdy. Lidé odcházejí pryč z našeho sektoru. Je čas to zastavit!

Proč odmítáme nabízenou kolektivní smlouvu?

Do druhé poloviny roku 2017 vstupujeme bez kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS). Vnímáme toto období jako něco takového. Dáváme signál, že je na čase přestat na sobě dříví štípat. Je čas se stát sebevědomými zaměstnanci.
Podpisem stávajících ustanovení kolektivní smlouvy bychom na dlouhá léta ztratili možnost stát se rovnocennými partnery pro zaměstnavatele. Deset let jsme jimi na sektorové úrovni byli. 

Číst více