Předsedkyně Alena Chlapíková: Politika vítězí nad ekonomickým doporučením

 V Sondy Revue vyšla anketa s představiteli svazů k tomu, co odbory trápí a jaké největší výzvy jsou před nimi. Jak odpovídala naše předsedkyně?

Jaké dopady má neutěšený vývoj ohledně inflace a cen energií konkrétně na vaše obory? Co je současným největším problémem a pomyslnou výzvou do blízké budoucnosti?
Vysoká inflace a ceny energií mají vliv na celý svět, náš obor nevyjímaje. Dopad zdražování teď závisí hlavně na životním stylu nás všech, protože různé skupiny obyvatel mají jiný spotřební košík. V současné době a v blízké budoucnosti má největší úkol vláda, a tím je zkrotit inflaci a nenechat Čechy padnout na kolena. Je třeba, aby vládní činitelé opustili ideologické představy a jednali zodpovědně vůči lidem v ČR. Je velmi důležité, aby ekonomové nehovořili k lidem pouze formou grafů, ale aby k nim dokázali mluvit srozumitelně.

Jak to vypadá s odměňováním a konkurenceschopností? Nevede momentální stav k tomu, že vaši branži začínají opouštět zkušení odborníci a hledají práci jinde?
Odměňování v bankovnictví a pojišťovnictví je výsledkem dlouhodobého vyjednávání se zaměstnavateli. Oceňuji, že zaměstnavatelé v tomto oboru dokážou naslouchat zástupcům odborových organizací a společně hledají cestu jak nejlépe zaměstnance odměnit. Je třeba uvést, že možnosti jsou limitovány představami zahraničních vlastníků. Vzdělání a profesionalita zaměstnanců v bankách jsou na vysoké úrovni.
Pro svou každodenní činnost potřebují spoustu studijního času, aby dokázali absolvovat všechny certifikáty pro výkon své práce. To je podmínkou být zkušeným odborníkem v peněžnictví. Mnozí musí své místo v této branži opustit a hledat si práci jinde. Tento trend je už dlouhodobý.

V čem podle vás vláda ve vašich oborech pomáhá a v čem naopak její rozhodnutí spíše škodí?
Vláda rozumí, chápe, ale nepomáhá, protože nechce opustit své ideály. Škodí, protože nepomáhá a nenaslouchá ekonomům. Vítězí politika nad ekonomickým doporučením. Nemáme vládu jedné strany, která by rázněji zasahovala do rozpočtů. Vláda je složena z více koaličních stran a ty ostatní strany v rámci oalice mají různé názory na vyrovnání státního rozpočtu.

Máte nějaká legislativní očekávání, představu, co by mohlo věci posunout k lepšímu? Na co byste vládu a parlament rádi upozornili a co jim poradili? 
Nutná je optimalizace daňového systému, který je už z devadesátých let a je zastaralý. Je třeba brát lidem méně, aby nebylo následně nutné pracně prostřednictvím formulářů poskytovat příspěvky, a také omezit daňové výjimky. Souběžně je nutná digitalizace státní správy. Bankovní identita dokázala, že digitalizace v bankovnictví je správná. Nyní je potřeba napojení ze strany státní správy.

Jaký je váš výhled na situaci ve vašich oborech v horizontu následujících zhruba tří až pěti let? Co pozitivního či negativního může přijít ať už od českých politiků, nebo ze strany EU apod.?
V následujících letech bude v peněžnictví nadále pokračovat trend digitalizace. Pokud budou vládní činitelé opravdu zodpovědní a budou naslouchat ekonomickým doporučením a následně je budou realizovat, pak se budoucnosti v ČR nebojím.