Manifestační mítink odborů Proti chudobě se uskuteční v pondělí 5. září

Odborové svazy sdružené v ČMKOS dají společně jasně najevo postoje zaměstnanců k současné vážné ekonomické situaci a jejím sociálním dopadům.


Společně dejme politikům, kteří mají odpovědnost za řízení země, jasný vzkaz: není možné nadále přehlížet složitou situaci rodin, zaměstnanců, důchodců, samoživitelů stejně jako podnikatelů.
Pojďme společně ukázat, že ohromný propad reálných příjmů není možné akceptovat a že za poctivou práci chceme důstojně žít. Zúčastněte se Manifestačního mítinku ČMKOS v pondělí 5. září 2022 od 11 hodin v pražském Foru Karlín.
Pokud se chcete zúčastnit, obraťte se na vedení své odborové organizace.

 

  

 

Co požadujeme?
✔️ Aktivní protiinflační opatření
✔️ Věcné usměrnění cen a kontrolu marží
✔️ Účinnou pomoc s cenami energií
✔️ Zachování reálných výdělků
✔️ Promyšlenou hospodářskou koncepci
✔️ Zachování sociálního smíru
✔️ Propsání růstu zisků firem do výdělku
zaměstnanců
✔️ Aby si stát svých lidí vážil

Co odmítáme?
✔️ Propad reálných příjmů
✔️ Propad do chudoby
✔️ Nemravné marže a zneužívání situace
✔️ Škrty bez jasné strategie
✔️ Nesmyslné snižování příjmů veřejných rozpočtů