Debata: Je rovnost na pracovišti dosažitelná?

Online debaty, kterou koncem ledna pořádala iniciativa Práce na drátě/Work on wire ve spolupráci s naším odborovým svazem, se zúčastnilo kolem 50 lidí.


Hlavními řečnicemi byla odborová právnička Šárka Homfray a Renate Wapenhensch, která je zodpovědná za téma rovnosti pohlaví v německém odborovém svazu IG BAU.

"Jsme rádi, že téma rovnosti na pracovištích mezi pracujícími rezonuje. Tahle diskuze byla pro nás jen symbolickým začátkem, dlouhodobé práce na tomto tématu," zhodnotila akci členka iniciativy PRÁCE NA DRÁTĚ Pavla.

"Děkuji organizátorkám i vystupujícím. Jde o důležité téma a náš svaz bude podobné debaty i nadále podporovat," uvedla předsedkyně Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Alena Chlapíková