Proběhlo jednání o návrhu nové Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ve čtvrtek 17. června zástupci našeho svazu a představitelé Svazu bank a pojišťoven pokračovali v jednání o nové Kolektivní smlouvě vyššího stupně.

 Diskuse nad jednotlivými návrhy byla věcná a otevřená, ale hlavně v atmosféře dobré vůle a snahy dojít k dohodě.

K podpisu dojde zřejmě hned po prázdninách.