Odbory požadují pět týdnů dovolené pro všechny

Odpočatý zaměstnanec vydává lepší pracovní výkony a také je méně náchylný k úrazům. Na prodloužení dovolené by tedy měli mít zájem sami zaměstnavatelé.

 Navíc by se uzákoněním pátého týdne odstranil bezdůvodný rozdíl v nárocích zaměstnanců ve státním a soukromém sektoru.

Českomoravská konfederace odborových svazů: Jsme jeden z nejdéle pracujících národů v Evropě! Pracujeme v průměru o 400 hodin ročně víc než Němci a o 300 víc než Francouzi. To je potřeba změnit!  Češi si stejně jako okolní státy zaslouží 5 týdnů dovolené! A to všichni! A bez výjimek!