Manifestační mítink 11.9.2018

Stejně jako již několik let po sobě se 11.září 2018 uskutečnil Manifestační mítink #KonecLevnéPráce. Mítinku, který je douho očekávanou událostí se tentokrát zúčastnilo přes 1300 účastníků ze všech koutů ČR. Nám se tentokrát podařilo zajistit vstupenku pro všechny zájemce z Vašich řad, kteří se stihli přihlásit včas. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), jejíž součástí je i náš svaz, na setkání prezentovala doporučený růst mezd v následujícím roce o 7-9%.

 

 

VÁŽÍME SI DOSTATEČNĚ ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ?

Po úvodním slově, jehož se chopil sám předseda největší odborové centrály, jsme se věnovali tématu Bezpečnosti práce (BOZP) s velmi důležitou otázkou a zamyšlením nad tím, zda si vážíme dostatečně zdraví zaměstnanců. Podle analýzy zpracované Státním zdravotním ústavem, jsou více než 2mil. zaměstnanců vystaveno působení některého z celkem 13ti rizikových faktorů.

Počet nemocí z povolání má rostoucí tendenci. Nejčastěji hlášenou nemocí z povolání je syndrom karpálního tunelu. Na třetí příčce se vyskytuje svrab, jehož významné zastoupení v dnešní době nás šokovalo. Klesající tendenci sledujeme u počtu smrtelných pracovních úrazů. Důležitou úlohu v oblasti prevence v této oblasti zastávají Svazoví inspektoři bezpečnosti práce. Součinnost si dlouhodobě pochvaluje i Státní úřad inspekce práce.

-> prezentace ZDE

DOBRÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY JSOU KLÍČOVOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA

Dalším tématem, jemuž jsme se věnovali byla diskuze na téma Dobrých pracovních podmínek. Bavili jsme se o Evropském pilíři sociálních práv a jeho složkách, jež se týkají 3 hlavních oblastí jako:
- Rovné příležitosti a přístup na trh práce
- Spravedlivé pracovní podmínky
- Sociální ochrana a začleňování

Náš OSPPP, dlouhodobě podporuje zrušení Karenční doby. Jedná se o první 3 dny, za které není zaměstnanci vyplácena mzda. Tato diskuze rezonuje celou společností a náš postoj je jednoznačný - ZRUŠIT! Není možné, aby byl zaměstnanec ekonomicky ohrožen v případě, že je nemocný. Nemoc přecházel a ohrožoval sebe i své kolegy. Podle průzkumů 2/3 dotazovaných se zrušením Karenční doby souhlasí. Podle dotazovaných má Karenční doba za následek
- ve 42% přecházení nemocí, následně dlouhou nemocnost či hospitalizaci
- ve 40% přenášení nemoci na spolupracovníky

Bojujeme o snížení pracovní doby o 2,5h týdně a 5týdenní dovolené dané zákoníkem práce. Toto již v mnoha zemích, ale i profesích a sektorech funguje, viz. příklady jiných Evropských zemí. Žádný negativní dopad na ekonomiku zaznamenán nebyl. V této fázi jednáme o zavedení plošném, pro všechny.

-> prezentace ZDE

#KONECLEVNÉPRÁCE

Byl prezentován dlouhodobý vývoj minimální mzdy, jejíž úroveň stále leží pod hranicí příjmové chudoby. Z grafu bylo jasně patrné, za kterých vlád k úpravám dochází a kdy nikoliv. Komu záleží na tom, kolik za práci dostaneme, abychom byli schopni důstojně žít a přežít. V úrovni minimální mzdy v EU patříme podle EUROSTATu mezi 7.nejhorší. V poměru k průměrné mzdě, jsme dokonce druzí nejhorší (předčí nás i Rumunsko, či Bulharsko). I to je důvod, proč požadujeme minimální mzdu zvýšit nejméně na úroveň 13700Kč.

Dále proběhlo vystoupení předsedů a předsedkyň z několika odborových svazů, kteří nás seznámili s děním na domácí půdě.
Mezi hlavní řečníky patřila i významná ekonomka ČR Ilona Švihlíková. Ta nás ubezpečila o oprávněnosti našich požadavků na růst mezd. "Již nelze být středoevropskou montovnou založené na tom, že je u nás levno. Nízké mzdy znamenají i nízkou životní úroveň. V takovém případě bychom se teoreticky mohli nazývat Bangladéšem střední Evropy." zaznělo z jejich úst.

-> prezentace ZDE

-> Videozáznam z Mítinku naleznete ZDE

klp2018parta
KLP2018OA
KLP2018PUBLIKUM