Odboráři z celé země se sjeli do Prahy na mítink Konec levné práce

Přes tisíc odborářů zaplnilo sportovní halu Sparty

Už potřetí se v pražské libeňské hale Sparty v Kovanecké ulici konal manifestační mítink ČMKOS „Konec levné práce“. Na patnáct stovek odborářů z celého Česka a napříč svazy dorazilo, aby se mohli opět společně setkat, podebatovat, vyměnit si informace, a hlavně během mítinku zrekapitulovat výsledky kampaně „Konec levné práce“, která začala v roce 2015.
Hned zkraje při příchodu od metra Českomoravská byl vidět poutač Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví. U improvizovaného stánku jsme našim odborářům rozdávali slušivá modrá trička, která jsme nechali pro mítink vyrobit. Celkem se do triček s motivačním sloganem „S námi jste silnější“ obléklo 28 odborářů. Největší zastoupení měly Moderní odbory ČSOB.

Manifestační mítink začal za doprovodu dynamické hudby přesně v 11 hodin. Zahájila ho místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová. Přivítala všechny přítomné odboráře a následně na pódium přivedla hlavního průvodce mítinku předsedu ČMKOS Josefa Středulu, který celou akcí provázel. Po gratulaci pana předsedy ke svátku Radky Sokolové mohl samotný mítink „Konec levné práce“ začít!

Volební rok a téma mezd na prvním místě
Také třetí setkání nabídlo řadu zajímavých a užitečných podnětů, tentokrát ale bylo o to pikantnější v tom, že se blíží volby do Poslanecké sněmovny. Volební rok je pro odboráře mimořádně zajímavý. Předseda ČMKOS upozornil na důležitost kampaně „Konec levné práce“, která vyvinula přirozený tlak na všechny politické strany. Prakticky všechna politická uskupení mají jako hlavní bod svých programů mzdovou otázku. Hlavní odborový předák v prezentaci shrnul strategie největších politických stran, jak chtějí navyšování mezd řešit. Některé zvažují daňovou progresi a zdanění osob s vyššími příjmy, jiné zase chtějí snížit odvody pro zaměstnavatele, kteří by tak z hrubé mzdy mohli svým zaměstnancům přidat i více než tisíc korun měsíčně.
Snažení odborů přináší své ovoce, a je proto nesmírně důležité, aby každý svědomitý člověk šel k volbám a vybral tu stranu, které plně důvěřuje a o které je přesvědčený, že pomůže zlepšit pracovní podmínky nás zaměstnanců. 20. a 21. října to budete moci ovlivnit. Nejít k volbám znamená dát hlas straně, kterou nechcete.
Letošní mítink Konec levné práce se proto o to více zaměřoval na tematiku růstu mezd a platů v Česku. Z grafů a statistik je patrné, že Česko je i po 27 letech od pádu komunismu na chvostu mzdové tabulky EU. Předběhlo nás už i Slovensko a země, u kterých bychom to ani nečekali. Budeme se donekonečna vymlouvat po vzoru fotbalové reprezentace na „příliš těžkého soupeře“, přičemž těch „lehčích“ už mnoho není, neboť všichni už jsou silnější než my, anebo s tím konečně začneme něco dělat, protože do EU jsme určitě nevstupovali s představou, že po 13 letech členství budeme „žebrákem“ evropského společenství?
Děsivá čísla a srovnání například s německými nebo francouzskými kolegy, kdy by si za svůj plat mohli „koupit“ zhruba tři a půl českého zaměstnance, a pracovní ukazatele, kde český zaměstnanec při komparaci s německým během čtyřletého srovnání odpracuje až o rok více, a to za třetinovou mzdu než jeho německy mluvící soused, vystřídaly o poznání pozitivnější a příznivější zprávy.

Rosteme s odbory
U odborů stejně jako u kterékoli jiné organizace, která se snaží o zlepšení pracovních podmínek, platí železné pravidlo, že čím silnější (početnější) je, tím má větší vliv, a tudíž i větší možnost něco ovlivnit a změnit.
Každého odboráře-zaměstnance proto jistě zajímá, jestli se členská základna rozrůstá anebo klesá. Manifestační mítink přinesl v tomto směru dobré zprávy, od spuštění kampaně „Konec levné práce“ v roce 2015 získala ČMKOS přes 26 tisíc nových členů, přičemž od loňského do letošního června to bylo celkem 13 532 nových členů, což je vůbec nejvíce od měření tohoto ukazatele. Založeno bylo na 97 nových odborových organizací včetně vůbec první ve společnosti Amazon. Internetový obchod láká pozitivní mediální kampaní, slibuje zajímavé výdělky a benefity, realita je ale jiná a pro mnoho zaměstnanců se jedná o vůbec jejich nejhorší pracovní zkušenost v životě. Zřízení odborové organizace ve Zlíně by mohlo pracovní podmínky alespoň částečně zlepšit. Jedná se o první vlaštovku, ale zároveň o velký úspěch, gratulujeme!

S jakými plány půjde ČMKOS do příštího roku?
Předseda ČMKOS Josef Středula během svého provázení mítinkem občas pomrkával po přítomných novinářích, kteří napjatě očekávali, s jakými požadavky na růst mezd odboráři pro příští rok půjdou. Pan předseda napřed odtajnil prognózy Ministerstva financí ČR, které očekává růst objemu mezd a platů na hranici 8 %.
ČMKOS přichází s požadavkem na růst 8–10 %. Znovu se ukazuje, že záměry odborů nejsou z jiného světa, nerozumné, a že odboráři „jen nehulákají“, jak to stále dokolečka prohlašuje jeden pan prezident, hájící zájmy podnikatelů. Naopak vždy reagujeme na aktuální situaci. V dobách krize jsme také netlačili na růst mezd, který by z pochopitelných důvodů nebyl možný, ale snažili jsme se stabilizovat pracovní místa a zabránit propouštění. Nyní, kdy je růst domácí ekonomiky 4,7 %, je ale čas říci si o vyšší mzdy. Kdy jindy bychom to měli dělat?

Vize OSPPP pro rok 2018
O sektoru peněžnictví a pojišťovnictví se spolu s oblastí informační a komunikační činnosti mluví jako o vůbec nejvýdělečnějším odvětví. Když srovnáme profese, kde zaměstnanci pobírají mzdy do 16 tisíc korun a kde nad 50 tisíc korun hrubého, vykazuje náš sektor vůbec nejlepší ukazatele a na první pohled se jeví jako nejbohatší a nejstabilnější. Tato čísla jsou ale uměle navýšena příjmy manažerů, které jsou do statistik rovněž zahrnuty. V ústraní ale zůstávají pozice pracujících v call centrech, na pokladnách nebo v back officech, kde jsou často mzdy právě do zmiňovaných 16 tisíc korun měsíčně. Tyto částky jsou na sektor, který svým mateřským společnostem v zahraničí odvádí ročně miliardové zisky a díky ekonomickému progresu České republiky a lepší kupní síle obyvatelstva se bankám daří víc a víc, tak takovéto mzdy jsou skutečně směšné a neakceptovatelné. Kde jinde by měli zaměstnanci dostat přidáno a pracovat za důstojnou mzdu než v sektoru, kterému se mimořádně daří?!
I proto Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví vystupuje se Stanoviskem a doporučením jednat o požadavku 15% navýšení mezd napříč sektorem.
Jedná se o rozumnou částku, která odpovídá skutečnosti. Pakliže sektor zažívá úspěšné období, tak je třeba adekvátně odměnit ty, díky kterým se bankám a pojišťovnám tak daří – zaměstnance.

Závěrečné resumé
Třetí manifestační mítink Konec levné práce nabídl další úspěšné snažení odborů a ukázal, že odborové organizace jsou v kondici, daří se navyšovat mzdy tam, kde to dříve nepřipadalo v úvahu, a nové organizace vznikají v místech, kde to ještě donedávna bylo tabu.
Náš svaz nečeká lehké období, kolektivní vyjednávání teď míří na zprostředkovatele a my budeme požadovat, aby kolektivní smlouva vyššího stupně byla podepsána tak, jak jsme ji předložili. V praxi to znamená, že chceme dotáhnout do konce ještě osm bodů, například to, aby neklesala reálná mzda, atd. Do vyjednávacího týmu půjde předseda OSPPP František Hupka a místopředsedové Karel Přibil, Aleš Veverka, dále pak Ladislava Spielbergerová, právní podporu zajistí pan inženýr Grossmann a jako náhradník bude připraven Jan Drahokoupil.

Pevně věříme, že vyjednávání o nové KSVS dotáhneme do úspěšného konce a pomůžeme zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců v sektoru.
Děkujeme vám za vaši podporu, jsme tu pro vás!


Ondřej Švec
Specialista pro komunikaci a marketing OSPPP

zzzzz
uuuuuuzz
uaaaa
tztztz
ttrr
rrrrr
pppppp
popop
pooonn
piiidi