Stanovisko předsednictva OS PPP k navyšování mezd pro rok 2018

Vážené kolegyně a kolegové, zasíláme vám na vědomí stanovisko předsednictva OS. Prosím pošlete mezi své členy, věříme, že podpoříte naše doporučení konkrétními kroky při vyjednávání.

S úctou
František Hupka
předseda OS

„Doporučujeme, aby se zástupci zaměstnanců, kteří budou vyjednávat, nebáli ve svých návrzích atakovat hranici 15% průměrného navýšení základních mezd. Doporučujeme stanovit si postup na základě analýz, obdržených od zaměstnavatelů tak, aby nedocházelo k rozevírání pomyslných nůžek ve mzdách zaměstnanců v jednotlivých útvarech. Základní mzda pod 20 000,- Kč je ostudou našeho sektoru. 

Předsednictvo OS je připraveno vám při vyjednáváních pomoci. Není na co čekat. Lepší čas již možná nebude.“ 

Pokračování zde